Tin tức ngành in

Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp, mã số thuế

Posted on 23/09/2015 by
23 Th9

Khi thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp, mã số thuế chắc hẳn rất nhiều Doanh nghiệp băn khoăn không biết rằng số hóa đơn mình đã đặt in với địa chỉ cũ, tên công ty cũ…có còn sử dụng được không? Hoặc phải làm gì để được sử dụng số hóa đơn đó một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật?. Trong bài viết này, Công ty V&L Hà Nội sẽ tư vấn cho các bạn về cách xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp, mã số thuế…

  1. Căn cứ pháp lý – Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn các quy định về hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  2. Cách xử lý đối với hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp, mã số thuế

A/ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không dẫn đến thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế. Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

B/ Trường hợp thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

*Lưu ý: Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến. Như vậy, chúng tôi đã tư vấn cho các bạn về cách xử lý hóa đơn khi có sự thay đổi về tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ, bạn có thể gọi điện trực tiếp đến Công ty V&L Hà Nội để được tư vấn tận tình và rõ ràng hơn. Điện thoại liên hệ: 0435690008