Tin tức ngành in

Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh.

Posted on 18/07/2016 by
18 Th7

Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng hóa đơn GTGT chưa sử dụng hết thì phải làm thể nào? Rất nhiều bạn kế toán mới ra trường đang gặp khó khăn trong vấn đề này. V&L Hà Nội xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT đã phát hành khi thay đổi địa điểm kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

  1. Những hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì:

– Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn.

– Làm thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn đến cơ quan thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Untitled-1

  1. Nếu có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.

– Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.

– Gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

– Làm thông báo điều chỉnh thông hoá đơn gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Lưu ý: Nếu DN không có nhu cầu sử dụng thì phải hủy hết các hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

  1. Nếu có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, thì DN phải thực hiện thông báo phát hành mới.
  2. Riêng hoá đơn xuất khẩu, nếu có sự thay đổi mẫu hoá đơn nhưng không thay đổi các nội dung bắt buộc thì không phải thực hiện thông báo phát hành mới.