Tin tức ngành in

Xử lý hóa đơn doanh nghiệp đã phát hành khi thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Posted on 21/01/2017 by
21 Th1

Thông thường, để tiện cho việc sử dụng, doanh nghiệp thường in một số lượng lớn hóa đơn có in sẵn thông tin địa chỉ, mã số thuế của công ty. Tuy nhiên, nếu như doanh nghiệp có sự thay đổi về các thông tin doanh nghiệp làm cho thông tin đã in sẵn trên hóa đơn không còn đúng nữa thì doanh nghiệp có thể tiếp tục được sử dụng hóa đơn đã in sẵn nữa không hay doanh nghiệp phải hủy những hóa đơn đó đi.

Trong những trường hợp này  doanh nghiệp cần xem xét đến sự thay đổi của mình để có hướng giải quyết hợp lý: Có thể hủy số hóa đơn đó đi hoặc tiến hành các thủ tục để được tiếp tục sử dụng 

Thủ tục hủy hỏa đơn doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định trong thông tư 39/2014/TT-BTC, Bài viết sau sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được tiếp tục sử dụng số hóa đơn mà thông tin về doanh nghiệp trên hóa đơn khác với thông tin hiện tại của doanh nghiệp

Căn cứ theo thông tư số 26/2015/TT-BTC thì:

1, Thứ nhất:  Nếu doanh nghiệp chỉ thay đổi tên, địa chỉ so với đăng ký kinh doanh ban đầu, không thay đổi mã số thuế  thì doanh nghiệp:

+Đóng dấu tên, địa chỉ mới lên phần in sẵn thông tin doanh nghiệp trên hóa đơn đã in

+Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn  đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Mẫu 3.13 ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC)

2, Thứ hai: Nếu doanh nghiệp thay đổi thông tin, địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp cần:

+ Đóng dấu tên, địa chỉ mới lên phần in sẵn thông tin doanh nghiệp trên hóa đơn đã in

+Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế cũ quản lý doanh nghiệp

+Gửi bảng kê số lượng hóa đơn chưa sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn  đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Mẫu 3.13 ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế mới quản lý doanh nghiệp.

Khi mà thay đổi thông tin công ty, nếu doanh nghiệp hủy toàn bộ hóa đơn đã in sẵn thì sẽ rất tốn kém, thay vào đó doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một số thủ tục như đã trình  bày ở trên để có thể tiếp tục được sử dụng hóa đơn

Chi tiết xem tại: https://vlhanoi.vn/