Tin tức ngành in

Văn bản nổi bật về bảo hiểm xã hội, thai sản, thuế.

Posted on 11/04/2016 by
11 Th4

Trong tuần qua (từ ngày 04 – 09/4/2016), chúng tôi đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về bảo hiểm xã hội (BHXH), thai sản, thuế… Đơn cử như sau:

 1. Mức hưởng BHXH một lần đối với BHXH tự nguyện

  Thông tư01/2016/TT-BLĐTBXHhướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Theo đó:

  – Mức hưởng BHXH một lần được thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 77 của Luật BHXH, Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13.

  – Mức hưởng BHXH một lần của người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH chưa đủ 12 tháng được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

  – Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

  – Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 77 của Luật BHXH.

  Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 04/4/2016.

  2. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

  Theo Công văn 1075/BHXH-CSXH ngày 29/3/2016 hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

  Khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

  Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan BHXH để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

  3. Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Quyết định 626/QĐ-BTC (có hiệu lực từ ngày 06/8/2015) công bố 12 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế.

  Theo đó, trình tự thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cấp Cục thuế gồm:

  Bước 1: Người nộp thuế lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế:

  – Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch/năm tài chính nếu thuộc trường hợp khai quyết toán thuế TNDN năm.

  – Trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thế, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

  Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

  – Đóng dấu tiếp nhận hồ sơ; ghi thời gian nhận hồ sơ, số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

  – Đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu chính.

  – Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

  4. Hạn chót nộp mẫu 06/GTGT là ngày 30/4/2016

  Theo Công văn 1434/TCT-KK ngày 07/4/2016, việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT – đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 – 2017) cụ thể như sau:

  Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 166/2013/TT-BTC .

  Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016.

  Nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm nêu trên.

  5. Hướng dẫn xét nghiệm vi rút Zika đối với phụ nữ mang thai

  Nội dung này được đề cập cụ thể tại Quyết định 1223/QĐ-BYT ngày 05/4/2016 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh do virut Zika.

  6. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

  Nội dung này được quy định tại Điều 4 Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.