Tin tức ngành in

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016.

Posted on 14/07/2016 by
14 Th7

Bộ tài chính đã có quy định về việc sử dụng hóa đơn GTGT tại TT 39/2014 như sau: Trước khi sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng thì doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bài viết này V&L Hà Nội xin hướng dẫn các bạn thủ tục phát hành hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016.

Lưu ý: Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng phải được gửi đến cơ quan chức năng chậm nhất là 05 ngày trước khi Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và thời hạn 10 ngày từ ngày ký thông báo phát hành.

  1. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn lần đầu gồm có:

Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC (Ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC). Các bạn tải về mẫu tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn.

Tiêu thức viết trên Thông báo phát hành hóa đơn ghi như sau:

+ Tên đơn vị, số điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đnư, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành từ … đến … Hoặc ghi từng số hóa đơn nếu không liên tục.
+ Tên và mã số thuế của Doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in)

Hóa đơn mẫu do đơn vị in cung cấp: là bản in thể hiện đủ, đúng các tiêu thúc tên liên của hóa đơn giao cho người mua loại phát hành, cố số hóa đơn bao gồm 1 dãy số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2015 theo công văn 767/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới của TT 26/2015/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

– Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để dùng từ 03 – 06 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của DN.

Vậy là: Các doanh nghiệp có thể phát hành bao nhiêu hóa đơn tùy ý.

THỦ TỤC

  1. Những chú ý khi làm Thông báo phát hành hóa đơn:

– Nếu lập thông báo phát hành hóa đơn không niêm yết và không đầy đủ nội dung Thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng.
– Nếu chưa làm thông báo phát hành hóa đơn mà Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn (xuất hóa đơn) thì những hóa đơn đó bị coi là bất hợp pháp. Và sẽ bị phạt từ 6 triệu đến 18 triệu đồng.
– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng tại Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
– Khi doanh nghiệp Thông báo phát hành hóa đơn gửi tới cơ quan thuế: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bảo thông báo cho Doanh nghiệp để Doanh nghiệp điều chỉnh sai sót.
– Trường hợp DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng doanh nghiệp kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thược, chi nhánh không phải thông báo phát hành hóa đơn.
– Trường hợp DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng kê khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc và chi nhanh phải thông báo phát hành hóa đơn.
– Từ lần thứ 02 trở đi, nếu không có thay đổi có thay đổi về hình thức hóa đơn hoặc nội dung thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm .Thông báo phát hành hóa đơn.