Tin tức ngành in

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế từ năm 2016.

Posted on 12/04/2016 by
12 Th4

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế từ năm 2016 như thế nào? Gồm những gì? Bài viết này V&L Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách thay đổi thông tin như đổi tên cơ sở kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tài khoản ngân hàng,…

  1. Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải thông báo với CQT:

– Chuyển địa chỉ KD.

– Đổi tên cơ sở KD.

– Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế: tài khoản ngân hàng, ngành nghề KD, vốn điều lệ…

  1. Thủ tục, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:
  2. Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế – hồ sơ gồm:

– Tài khoản ngân hàng, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh …

Hồ sơ gồm có:

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy phép đăng ký KD bổ sung hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư với các trường hợp thay đỏi thông tin phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký KD bổ sung hoặc giấy phép thành lập và hoạt động Giấy chứng nhận đầu tư.

 + Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

 + Hạn nộp hồ sơ 05 ngày từ ngày có sự thay đổi.

  1. Đổi tên cơ sở kinh doanh – hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu 08-MST được BH kèm theo TT 156

– Bản sao không yêu cầu giấy chứng thực giấy chứng nhận đăng ký KD điều chỉnh theo tên mới;

Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ khai bổ sung, CQT sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế theo tên mới với MST đồng thời thu hồi lại giấy chứng nhận đăng ký KD cũ.

  1. Chuyển địa điểm kinh doanh – hồ sơ gồm:

Chú ý : Nộp hồ sơ cho CQT trực tiếp quản lý.

– Nếu thay đổi địa điểm kinh doanh thì ko phải đổi MST

+/ Trường hợp chuyển địa điểm KD cùng thành phố, tỉnh thì hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu 08-MST.

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc cục thuế trực tiếp quản lý thì nộp hồ sơ cho cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ý thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc chi cục thuế quản lý trực tiếp thì lập 02 bộ hồ sơ: 1 bộ gửi đến chi cục thuế nơi chuyển đi và 1 bộ gửi đến chi cục thuế nơi chuyển đến. Chi cục thuế nơi chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của doanh nghiệp gửi cho chi cục thuế nơi chuyển đến và Cục thuế trong 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển địa điểm.

+/ Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh hồ sơ gồm có:

– Tại nơi chuyển đi. Hồ sơ gồm:

 + Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc

 + Thông báo chuyển địa điểm

Thời hạn 03 ngày làm việc, từ ngày nhận được hồ sơ, CQT nơi chuyển đi thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của doanh nghiệp gửi 01 bản cho CQT nơi chuyển đến, 01 bản cho doanh nghiệp.

– Tại điểm chuyển đến hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, từ ngày cấp đổi giấy phép KD, chứng nhận đầu tư … theo địa chỉ mới, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thuế tại CQT nơi chuyển đến, hồ sơ bao gồm:

 + Bản sao không yêu cầu chứng thực giáy phép KD or giấy chứng nhận đầu từ… do CQ có thẩm quyền nơi doanh nghiệp chuyển đến cấp

 + Tờ khai đăng ký thuế (điền MST doanh nghiệp đã được cấp trước đó)

Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, CQT phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên MST mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.