Tin tức

Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng

Posted on 06/11/2017 by
06 Th11

Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn,  sửa đối, bổ sung một số điểm mới về: Đối tượng chịu thuế GTGT, Kê khai thuế GTGT,hoàn thuế GTGT.

Văn bản áp dụng hiện hành: TT 219/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC và thông tư mới nhất  là 26/2015/TT-BTC.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng số 26/2015/TT-BTC có một số điểm mới sau:

 1. Đối tượng không chịu thuế
 • Thông tư mới nhất cập nhật một số đối tượng không chịu thuế như sau:
 • Bổ sung đối tượng không chịu thuế là : Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản
 • Thay đổi thuế suất từ 5% sang đối tượng không chịu thuế với các nhóm đối tượng là:

+  Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác

+ Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác,

+  Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

 1. Thuế suất thuế giá trị gia tăng
 • Thuế suất 0%: Không áp dụng với thuế suất 0% đối với thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Bổ sung thuế suất 5% áp dụng với: vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế “theo xác nhận của Bộ Y tế.”
 • Điều kiện khấu trừ: bổ sung điều kiện có chứng từ thanh toán không dung tiền mặt đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài
 1. Hóa đơn giá trị gia tăng
 • Không cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối đối với trường hợp đi vay khi thực hiện thủ tục bàn giao tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật cho ngân hàng
 1. Kê khai thuế giá trị gia tăng
 •  Bỏ bảng kê mua vào và bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT
 1. Hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Hướng dẫn rõ việc hoàn thuế GTGT của cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố.
 • Hướng dẫn rõ cách xác định thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp CSKD vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vừa có hàng hóa, dịch vụ bán ra  trong nước.
 • Bổ sung hướng dẫn chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, đã khấu trừ hoặc hoàn thuế trong trường hợp CSKD đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư,

Hiệu lực thông tư

 • Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
 • Áp dụng cho kỳ tính thuế từ 01/01/2015.