Kỹ thuật in ấn

Tại sao khi in ấn dùng hệ màu CMYK mà không dùng hệ màu RGB?

Posted on 04/07/2016 by
04 Th7

Màu sắc chính xác trong thiết kế đồ họa là rất khó để đạt được, nhưng nó cũng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế. Vì vậy, làm thế nào để bạn chắc chắn rằng sự lựa chọn hệ màu của mình là chính xác để khi in ra, màu sắc không bị sai lệch quá nhiều so với màu bạn chọn ban đầu.

Để giải quyết vấn đề sai lệch màu giữa thiết kế và in ấn, chúng ta cùng tìm hiểu về sự lựa chọn hệ màu phù hợp khi in.

1298_1389582139_clover

1298_1389581834_clover

1298_1389581845_clover

1298_1389581856_clover

1298_1389581866_clover