Tin tức ngành in

Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT đề nghị hoàn thuế.

Posted on 20/04/2017 by
20 Th4

Có những trường hợp doanh nghiệp muốn đề nghị hoàn thuế, nhưng kế toán không nắm rõ thủ tục, nên đã không kê khai hoàn thuế GTGT, hoặc kê khai hoàn thuế nhưng không dừng khấu trừ… Để giải quyết những vướng mắc này, Tổng cục thuế đã có công văn hướng dẫn các Cục thuế địa phương. V&L Hà Nội xin chia sẻ cùng các bạn  Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT đề nghị hoàn thuế như sau:

1. Trường hợp đã kê khai số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Nếu DN thuộc điện đủ điều kiện hoàn thuế, mà:

 • Đã kê khai số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau vào kỳ tính thuế
 • Đã (hoặc không) kê khai số thuế đề nghị  hoàn vào kỳ tính thuế
 • Vẫn kê khai số thuế đã đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ tính thuế sau
 • Thì không được kê khai bổ sung làm tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn của tờ khai những kỳ đã kê khai

Ví dụ: Trong Quý 1/2016, Kế toán thuế Centax đủ điều kiện hoàn số thuế GTGT là 100tr đồng.

 • Kế toán đã kê khai vào tờ khai quý 1/2016, “chỉ tiêu 42″ Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” là 100tr
 • Nhưng vẫn khai vào tờ khai quý 1/2016, “chỉ tiêu 43″Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau”  là 100tr
 • Đồng thời, kê khai vào tờ khai quý 2/2016, “chỉ tiêu 22″ Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” là 100tr
 • Thì không được kê khai bổ sung  lại tờ khai quý 2/2016 để bổ sung chỉ tiêu thuế GTGT đề nghị hoàn

2. Trường hợp chưa kê khai số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Nếu DN thuộc điện đủ điều kiện hoàn thuế, mà:

 • Chưa kê khai số thuế đề nghị hoàn, chưa nộp hồ sơ hoàn thuế
 • Đã kê khai số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau
 • Chưa kê khai số thuế định đề nghị hoàn vào số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang vào tờ khai kỳ kế tiếp
 • Thì được kê khai bổ sung tờ khai chỉ tiêu ” Tổng số thuế đề nghị hoàn”

Ví dụ: Trong Quý 1/2016, Kế toán thuế Centax đủ điều kiện hoàn số thuế GTGT là 100tr đồng.

 • Kế toán chưa kê khai vào tờ khai quý 1/2016, chỉ tiêu 42″ Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” là 100tr
 • Nhưng vẫn khai vào tờ khai quý 1/2016, chỉ tiêu 43″Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau”  là 100tr
 • Chưa kê khai và nộp tờ khai quý 2/2016
 • Thì  được kê khai bổ sung  lại tờ khai quý 1/2016 để bổ sung chỉ tiêu 42″ Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” là 100tr
 • Đồng thời, ghi vào tờ khai quý 2/2016 chỉ tiêu 37″ Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước”
 • Nộp hồ sơ thủ tục hoàn thuế từ quý 1/2016