Tin tức ngành in

Quy Định Mới Về Thuế GTGT Và Thuế TNDN Áp Dụng Từ Năm 2018

Posted on 24/05/2018 by
24 Th5

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN (TNDN). Nội dung cụ thể như sau: 

*Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Theo đó Nghị định cập nhật thay đổi liên quan đến các vấn đề sau:

+Thuế GTGT:

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác thì không chịu thuế GTGT.

+Hoàn thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Hoan-thue-VAT

+Thuế TNDN:

Cụ thể các khoản chi không được trừ khi chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người (quy định cũ 1 triệu đồng/tháng/người)

– Phần chi vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp cho các quỹ cho tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Nghị định này có hiệu lực 01/02/2018.