Tin tức

Quy định mới về hóa đơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp từ năm 2018

Posted on 29/01/2018 by
29 Th1

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc sử dụng hóa đơn là vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần thận trọng và tuân thủ đúng với quy định của pháp luật để tránh các sai sót đáng tiếc xảy ra. Dưới đây, vlhanoi.vn sẽ trình bày những điểm chính trong Dự thảo Nghị định vừa qua của Bộ Tài chính mới ban hành trong việc sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp.

hoadon2017

Nhận định về mức độ hiệu quả của việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử đến thời điểm hiện tại

a/ Những mặt tích cực

Để có căn cứ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết đánh giá thực tiễn tình hình thực hiện Nghị định 51 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện cho đến nay. Từ đó, việc bổ sung hình thức hóa đơn điện tử đã có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển của xã hội. Hạn chế được một phần tình trạng hộ kinh doanh, doanh nghiệp đặt in, tự in hóa đơn để xuất hóa đơn khống, mua bán lòng vòng, sử dụng bất hợp pháp, gây thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã được thí điểm tại các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có hạ tầng công nghệ thông tin phát triển như EVN, VNPT, Viettel, … được đánh giá là mang lại kết quả tốt, được khách hàng chấp thuận, mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sử dụng hóa đơn điện tử cũng giúp khách hàng thuận tiện trong thanh toán, tránh rủi ro mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do không phải in ra giấy. Cùng với đó, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC vừa góp phần giảm thời gian, chi phí về hóa đơn cho doanh nghiệp, vừa góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn.

b/ Những mặt hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghị định 51 về hóa đơn đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc triển khai rộng rãi, phổ biến áp dụng hóa đơn điện tử trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với việc sử dụng hóa đơn giấy phổ biến nên một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của luật trong thủ tục thành lập doanh nghiệp để thành lập nhiều doanh nghiệp, hoặc mua lại doanh nghiệp, thực tế không kinh doanh nhưng sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thành toán từ ngân sách nhà nước hoạt không kê khai nộp thuế để trốn thuế, …

Quy định mới sửa đổi, bổ sung trong dự thảo bổ sung 

Theo như dự thảo Nghị định mới về hóa đơn (sửa đổi) của Bộ Tài chính thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (NĐ 51) ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2104, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế sẽ thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ cá nhân, cá nhân kinh doanh. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thực hiện trong thời gian 6 tháng. Đồng thời đề xuất Chính phủ cho phép quy định Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp/hóa đơn điện tử cho mã của cơ quan thuế. Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì vẫn được tiếp tục sử dụng trong năm 2018 và giao Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với một số trường hợp không có nhu cầu mua hóa đơn quyển mà sử dụng ít thì đề xuất cơ quan thuế sẽ cấp lẻ hóa đơn do cơ quan thuế tự in để sử dụng.

Theo đó, Nghị định mới sửa đổi sẽ quy định chính về hóa đơn điện tử trên cơ sở kế thừa những quy định chung về hóa đơn đã được quy định tại Nghị định 51, 04 và quy hóa một số nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, thông tư 32/2011/TT-BTC và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời, bổ sung quy định hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn đã được cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, hóa đơn theo thông báo của cơ quan thuế không có giá trị sử dụng trong trường hợp cơ quan thuế áp dụng biên pháp cưỡng chế nợ thuế. Trong đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị số 26/CT-TTg là cơ bản thực hiện hóa đơn, chứng từ điện tử trong năm 2018, Bộ Tài chính đề xuất dự kiến mở rộng đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp (nhóm 4) và đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (nhóm 5)

Riêng đối với các hàng hóa, dịch vụ đặt thù sử dụng tem, vé, thẻ là hóa đơn đặc thù có ghi mệnh giá thì các doanh nghiệp, tổ chức vẫn thực hiện đặt in tem, vé, thẻ để sử dụng như hiện hành. Giao bộ Tài chính hướng dẫn những trường hợp đặc thù phải sử dụng hóa đơn đặt in. Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền và định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế.