Tin tức ngành in

Phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Posted on 23/03/2017 by
23 Th3

Doanh nghiệp  thành lập năm 2013 và chưa có DN thì xác định phương pháp tính thuế GTGT như DN có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

+ Tại khoản 3.a Điều 12 quy định cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

” Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ”

Trường hợp Công Ty được Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí MInh cấp giấy chứng nhận đầu tưu số 411043002425 ngày 28/12/2013, chưa phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trong năm 2013 (doanh thu năm 2013 không quá 1 tỷ đồng), nếu đã nộp thông báo mẫu 06/GTGT ngày  06/03/2014 để đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/01/2014.

Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Căn cứ khoản 3 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư  số 411043002504 do ỦY bạn nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/11/2013. trong năm 2013 cống ty chưa phát sinh doanh thu, đến tháng 2/2014 nếu Công ty đã nộp thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 06/GTGT về việc áp dụng phương pháp khấu trừ trước ngaỳ 15/03/2014 theo quy định tại Công Văn 624/BTC_TCT và đến thời điểm hiện tại Công ty chưa đặt in hóa đơn để sử dụng thì Công ty được áp dụng phương pháp khấu trừ từ năm 2014 “ ( CV4070/CT-TTHT ngày 30/5/2014 của CT TPHCM).

Căn cứ Khoản 3C, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ công văn 3795/BTC-TCT ngày 26/3/2014 của BTC về phương pháp tính thuế đối với DN, HTC mới thành lập,

Trường hợp các doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2014 đến ngày 28/02/2104 đã đăng ký với cơ quan thuế áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, nhưng Chi cục thuế không có văn bane chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ, chưa đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn thì các doanh nghiệp này không được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT nếu không có hóa đơn đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Thông tư 212/.2013/TT-BTC. ” CV 3474/CT-TTHT ngày 13/5/2014 của CT TPHCM”

Căn cứ khoản 3, điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm: “…c/ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị , kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập ( không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh hoạt động vận tải , du lịch , khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp động nhà thầu, hợp đồng nhà thầu thụ”.

Căn cứ quy định nêu trên:

1/ Doanh nghiệp thành lập theo giấy CNĐKKD ngày 3/3/2014,, ngành nghề KD hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, đã đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo PPKT gửi chi cục thuế ngày 26/3/2014 , kèm theo hồ sơ mua sắm TSCĐ( xe ô tô 9 chỗ ngồi) có giá trị trên 1 tỷ đồng của cá nhân nhưng không có hóa đơn thì không đủ điều kiện áp dụng PPKT, phải áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT.

  1. DN thành lập ngày 4/3/2014 ngành nghề KD hoạt động cho thuê xe có động cơ, đã gửi mẫu 06/GTGT đăng ký áp dụng PPTT ngày 10/3/2014 (CCT chưa có thông báo cho DN về áp dụng phương pháp tính thuế GTG) nhưng đến ngày 25/3/2014 DN mua sắm TSCĐ có hóa đơn kèm theo ( 2 đầu kéo xe) với giá trị trên 1 tỷ đồng và nộp lại mẫu số 06/GTGT đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT thìDN đủ điều kiện để cơ quan thuế xem xét việc nộp thuế GTGT theo PPKT 

( CV 3618/CT-TTHT ngày 16/5/2014 của CT TPHCM) .