Tin tức ngành in

Doanh nghiệp được mua hóa đơn ngay trong ngày.

Posted on 20/05/2017 by
20 Th5

Ngày 15/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1966/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

hoa

Ảnh chụp công văn

Theo đó, để cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế phải thực hiện bán hóa đơn trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế.