Tin tức ngành in

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Posted on 16/02/2017 by
16 Th2

Để được khấu trừ thuế GTGT với các hóa đơn Doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng bằng tài khoản của Doanh nghiệp, Vậy Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế gtgt khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân không? Điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng là gì? V&L Hà Nội xin chia sẻ:

dieu-kien-khau-tru-thue-gtgt-khi-thanh-toan-bang-tai-khoan-ca-nhan

Theo công văn Công văn 5465/TCT-KK về điều kiện khấu trừ thuế GTGT của Tổng cục thuế ban hành Ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân bao gồm điều kiện sau:

  • Tài khoản cá nhân là lao động của Doanh nghiệp
  • Hình thức thanh toán bằng khoản cá nhân được quy định trong quy chế tài chính
  • Giấy ủy quyền cho nhân thực hiện giao dịch thanh toán
  • Doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân
  • Có đủ hồ sơ chứng từ về các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ

Đây là điểm mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh.