Tin tức ngành in

Có Phải Nộp Bảng Kê Mua Vào, Bán Ra Của Tờ Khai Thuế GTGT ?

Posted on 17/10/2016 by
17 Th10

Căn cứ:

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi các thông tư để cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế
– Luật số 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Bạn đang xem bài viết :Có Phải Nộp Bảng Kê Mua Vào, Bán Ra Của Tờ Khai Thuế GTGT ?

Nội dung:

– Cắt giảm một số chỉ tiêu như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất…trên các Bảng kê này nhằm làm giảm thời gian làm thủ tục về thuế của Người nộp thuế.
– Bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT
Theo đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra.

dn-khong-phai-nop-bang-ke-mua-vao-ban-ra-cua-to-khai-thue-gtgt-tu-1-1-2015

Bạn đang xem bài viết: Có Phải Nộp Bảng Kê Mua Vào, Bán Ra Của Tờ Khai Thuế GTGT ?

Nội dung chi tiết các văn bản pháp lý:

– Theo Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11:

Điều 31. Hồ sơ khai thuế

 1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng bao gồm:
  a) Tờ khai thuế tháng;
  b) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra;
  c) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào;
  d) Các tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp
  – Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật thuế số 78/2006/QH11:

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

 1. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 31; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 31 như sau:
  “1a. Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý bao gồm:
  a) Tờ khai thuế quý;
  b) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra (nếu có);
  c) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào (nếu có);
  d) Tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp.”
  – Theo Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 sửa đổi lại như sau:

Điều 5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.

 1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều 31 như sau:
  “1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế tháng;
  1a. Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý là Tờ khai thuế quý;”.
  Tuy nhiên trong công việc của kế toán, cũng như nhằm thuận tiện hơn cho mục đích quản lý, lưu trữ, tra cứu, giải trình khi thanh kiểm tra thuế… Người Nộp Thuế cần phải hiểu “Không bắt buộc nộp không có nghĩa là không phải làm” Vì thế đối với công tác kế toán, việc duy trì các bảng kê là việc làm vẫn rất cần thiết. Ngoài ra khi nộp tờ khai, việc không phải nộp phụ lục sẽ tiết kiệm được công sức, thời gian, hạn chế bớt nhiều lỗi.

Do đó: khi nộp kê khai thuế không cần nộp phụ lục nhưng vẫn phải lưu phụ lục bảng kê excel đầu ra và vào nhằm thuận tiện cho giải trình thanh tra thuế sau này.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ in hóa đơn xem tại:https://vlhanoi.vn/ hoặc liên hệ 0435690008 để được hỗ trợ.