Tin tức ngành in

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

Posted on 14/06/2016 by
14 Th6

Việc Doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu cho công ty nước ngoài và thanh toán qua hai ngân hàng của hai đơn vị cần những giấy tờ gì để chứng minh Doanh nghiệp Việt nam có đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT đối với các hoạt động xuất khẩu không? V&L Hà Nội xin chia sẻ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu giữa hai ngân hàng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu 

chung-tu-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-300x150

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu

theo hướng dẫn Điểm a Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

  1. a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như trên phải được quy định trong hợp đồng.”

Do vậy, Trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam được Ngân hàng của đơn vị mình cấp giấy các chứng từ thanh toán đối với các hoạt động thanh toán từ phía đối tác cũng như Doanh nghiệp tập hợp được các bảng kê chứng từ xác nhận khách hàng nước ngoài đã thanh toán cho đơn vị thông qua Ngân hàng của Doanh nghiệp được coi là Bộ chứng từ thanh toán hợp lệ. Khi đó, Doanh nghiệp đủ một điều kiện để được hoàn thuế GTGT