Tin tức ngành in

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp năm 2016.

Posted on 21/04/2016 by
21 Th4

Hóa đơn bất hợp pháp là gì? Hóa đơn sử dụng bất hợp pháp là như thế? Cách xử lý ra sao? Bài viết này V&L Hà Nội sẽ giúp các bạn cách giải quyết các vấn đề trên.

  1. Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp:
  2. Trường hợp hóa đơn bất hợp pháp đó đã kê khai hạch toán :

– Thuế TNDN: Kê khai điều chỉnh lại chi phí đã hạch toán sang chi phí không được trừ. Tình huống này sẽ ảnh hưởng đến thuế TNDN, có thể bị phạt hành chính, truy thu, phạt chậm nộp thuế.-> Điều chỉnh tại chỉ tiêu B4 trên tờ khai QTT TNDN

– Thuế GTGT: Kê khai điều chỉnh hạch toán thuế GTGT, điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế trên sổ sang chi phí không được trừ. Nếu làm phát sinh thuê phải nộp hoặc công ty đã xin hoàn thuế, DN sẽ bị truy thu thuế, phạt hành chính, phạt chậm nộp thuế.

  1. Trường hợp hóa đơn chưa kê khai, hạch toán:

– Thuế TNDN: hạch toán chi phí mua dịch vụ, hàng hóa vào chi phí không được trừ.

– Thuế GTGT: không kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, hạch toán thuế giá trị gia tăng vào chi phí không được trừ.

Chú ý: Có thể bị xử phạt hành chính về thuế