Tin tức ngành in

Cách xử lý chi phí vận chuyển hàng không có hóa đơn GTGT.

Posted on 15/04/2016 by
15 Th4

Các doanh nghiệp khi thuê xe ô tô, xe 3 bánh, xe ôm của các cá nhân không có hóa đơn chứng từ thì phải xử lý như thế nào? Bài viết này V&L Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách xử lý để đưa vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

  1. Theo CV số 2019/CT-TTHT ngày 9/3/2015 của cục thuế TP.HCM

– Nêu công ty mua vé máy bay cho NLĐ đi công tác phục vụ hoạt động SXKD nếu DN mua trực tiếp của các hãng hàng không, đại lý có hóa đơn chứng từ hợp pháp và có giá trị thanh toán ít hơn 20.000.000 đồng bằng tiền mặt thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

– Nếu doanh nghiệp thuê xe ô tô, xe máy, xe ôm, xe ba gác của các cá nhân để phục vụ vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. Nếu mức chi trả mỗi lần trên 2 triệu hoặc tháng tháng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước để kê khai nộp vào NSNN. Căn cứ vào chứng từ chi tiền, hợp đồng, chứng từ khấu hao thuế TNCN, doanh nghiệp lập bảng kê 01/TNDN ban hàn kèm theo TT 78/2014/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  • TÓM LẠI điều kiện để chi phí vận chuyển không có hóa đơn được đưa vào chi phí hợp lý thì phải có:

+ Hợp đồng vận chuyển

+ Chứng từ thanh toán

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu mức chi trả trên 2.000.000 đồng mỗi lần hoặc tháng

+ Bảng kê 01/TNDN

Hoặc:

– Ký HĐ lao động thời vụ hoặc HĐ giao khoán.

Ví dụ 1:Công ty Kế toán thuế Apec thuê xe 3 gác vận chuyển máy tính. Các bạn có thể chuyển sang chi phí tiền lương bằng cách: ký HĐ lao động thời vụ, nhưng phải đảm bảo điều kiện dưới đây:

– Trường hợp dưới 2.000.000 đồng/lần, tháng thì chỉ cần: HĐ lao động thời vụ, chứng từ thanh toán, chứng minh thư photo của họ, trên danh sách bảng lương phải có tên của họ.

– Trường hợp trả trên 2.000.000 đồng/lần hoặc trên 2.000.000 đồng/tháng thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả cho đối tác.

Ví dụ 2: Công ty Kế toán thuế Apec thuê xe 3 bánh vận chuyển bàn ghế của cá nhân. Các bạn phải ký HĐ giao khoán với cá nhân đó.

– Phải đảm bảo có: HĐ giao khoán, chứng từ thanh toán (nếu trên 20.000.000 đồng thì phải chuyển khoản qua TK NH nhé), biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc.

– Cá nhân cho thuê xe 3 bánh đó phải lên cơ quan thuế để nộp thuế. Sau đó CQT sẽ cấp cho người cho thuê xe 1 hóa đơn bán lẻ để đưa cho DN của bạn.

  1. Câu hỏi:

Công ty tôi trụ sở Quảng Ninh. Vì vậy việc vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh khác rất nhiều. Nhưng do đăng thù tại Quảng Ninh nên chúng tôi đều phải thuê cá nhân nên không cung cấp được hóa đơn vận chuyển. Do đó công ty mất một khoản tiền vận chuyển rất lơn. Mỗi lần vận chuyển công ty tôi đều làm họp đồng với đối tác vận chuyển, có biên bản bàn giao hàng hóa, chứng từ thanh toán.

Vậy, công ty tôi có được tổng kết chi phí vận chuyển không có hóa đơn này lên mẫu 01/TNDN để được để vào chi phí được trừ không?

Ngày 26/03/2015: Cổng thông tin BTC trả lời như sau:

– Căn cứ khoản 3 điều 5, khoản 2 điều 6 TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC và khoản 2.4 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN thì trường hợp công ty thuê cá nhân để vận chuyển hàng hóa, công ty phải yêu cầu người bán giao hóa đơn theo quy định.

Trích khoản 2.4 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC:

“Những tình huống không có hóa đơn được thêm vào bảng kê 01/TNDN:

– Mua hàng hóa nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân ko KD trực tiếp bán ra

– Mua đát, cát, sỏi, đá của hồ gia đình cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng mây, tre, lứa, cói, rơm vỏ dừa hoặc nguyên liệu làm từ vật phẩm nông nghiệp của người SX thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra.

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh (ngoại trừ các trường hợp trên) có mức doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng”