Tin tức

Cách viết hóa đơn cho hàng hóa được miễn thuế GTGT.

Posted on 13/10/2017 by
13 Th10
Một số loại hàng hóa được ưu đãi từ nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định, để khuyến khích nhà đầu tư và tạo điều kiện để sản phẩm hàng hóa dễ dàng tiếp cận thị trường trong nước hoặc xuất khẩu. 
 

 

Cách-viết-hóa-đơn-giá-trị-gia-tăng
 
Các đối tượng không phải chịu thuế GTGT đang được luật thuế Thuế giá trị gia tăng quy định tại điều 4 của TT 219/2014/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại TT Điều 8 Thông tư 151/2014/TT-BTC. Theo đó “Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”
Cách viết:
Kê khai thuế hóa đơn không chịu thuế:
+ Bên bán: Kê vào bảng kê bán ra – Mục số 1: Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.
+ Bên mua: KHÔNG KÊ KHAI – Theo công văn số 4943/TCT-CS  ngày 10 tháng 11 năm 2014 trả lời  “Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT

Hạch toán hóa đơn không chịu thuế.

Bên bán: ghi nhận DT: Nợ 111/112/131… – Có 511: số tiền thu được hoặc phải thu ( vì không chịu thuế nên không phát TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp )

Bên mua: Nợ 156/152/153/211/642/142/242…
Có 111/112/331…