Tin tức ngành in

cách tính thuế gtgt

Posted on 08/09/2018 by
08 Th9
  1. Cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra: Phương pháp khấu trừ

1.1. Tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra áp dụng cho các đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp (DN) có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên 1 tỷ đồng (nếu DN có doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng tự nguyện vẫn được) thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ (Trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp này do Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thuế thay.

DN mới thành lập từ dự án đầu tư của DN (còn hoạt động).

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ.

1.2. Công thức tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra:

A= B – C

A: Số thuế GTGT phải nộp

B: Số thuế GTGT đầu ra

C: Số thuế GTGT đầu vào

Trong đó B được xác định như sau:

B= D x E

D: Giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ bán ra

E: Thuế suất GTGT của hàng hóa dịch vụ đó

Vậy số thuế GTGT phải nộp là:

A=  (D x E) – C

1.3. Cách tính thuế GTGT đầu vào:

C = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào ghi trên phiếu GTGT

2. Cách tính thuế GTGT đầu vào đầu ra: Phương pháp trực tiếp

2.1. Đối tượng áp dụng cách tính thuế GTGT đầu vào – đầu ra theo phương pháp trực tiếp:

Cá nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác (tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp…) không thực hiện (thực hiện không đầy đủ) thực hiện (không thực hiện) đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư.

2.2. Công thức:

A= F x G

F: GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra

G: Thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ

Trong đó F tính như sau:

F= H – I

H: Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra