Tin tức ngành in

Cách lập hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ 2016.

Posted on 12/09/2016 by
12 Th9

Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 26/2015/TT-BTC vào ngày 27/02/2015 hướng dẫn viết hóa đơn Giá trị gia tăng hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chi tiết như sau.

  1. Cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng:

Theo TT26/2015/TT_BTC quy định cụ thể như sau:

Đối với dịch vụ, hàng hóa dùng để tặng cho biếu, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì kế toán phải lập hóa đơn Giá trị gia tăng (hay hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn viết đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế Giá trị gia tăng như hóa đơn xuất ban dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng.

Giá tính thuế Giá trị gia tăng cho hàng cho biếu tặng như sau:

Theo điều 7 TT 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm (bao gồm cả đơn vị sản xuất và mua ngoài)”dùng để cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương, là giá tính thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh những hoạt động này.” (Tức giá bán hàng)

Kể từ ngày 01/01/2015 thì những khoản: Chi tiếp thị, khuyến mại, quảng cáo, hoa hồng môi giới, khánh tiết, hỗ trợ tiếp thị, tiếp tân, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ không bị khống chế 15% nữa.
(Theo luật số 71/2014/QH1)

Tóm lại: Khi xuất hàng mua hàng cho biếu tặng các bạn cứ kê khai thuế mua bán hàng như thường nhé.

phiếu xuất kho

  1. Cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán dịch vụ, hàng hóa, bao gồm các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo; dịch vụ, hàng hóa dùng để cho biếu tặng, trả thay lương cho lao động, trao đổi (ngoại trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh)

Vậy là: Trường hợp xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn.

Cụ thẻ: Theo công văn 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục thuế:

Hướng dẫn chi tiết trường hợp không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Vậy là: Trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì kế toán không phải lập hóa đơn.

Ví dụ: Xuất hàng hóa trong kho để cho bộ phận khác sản xuất thì kế toán không cần lập hóa đơn mà phải lập phiếu xuất kho.

– Trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ không phục vụ quá trình sản xuất thì phải lập hóa đơn. Va trên hóa đơn phải ghi rõ: Dòng giá bán là giá chưa thuế GTGT, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi, gạch chéo

Chi tiết: Theo CV 64031/CT-HTR ngày 19/12/2014 của Bộ tài chính:

– Về thuế GTGT:

+ Trước ngày 01/09/2014: Đơn vị phải tính và nộp thuế Giá trị giâtnưg đối với hàng hóa tiều dùng nội bộ.(ngoại trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa chuyển kho nội bộ phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh trong một cơ sở)

+ Từ ngày 01/01/2014: Đơn vị không phải tính, kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong 1 cơ sở hoặc cung ứng sử dụng dịch vụ hoạt đọng kinh doanh.

– Về Hóa đơn: Đơn vị phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.)

– Đối với ví dụ 24 tại khoản 2 điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC: Doanh nghiệp A sản xuất quạt điện, khi xuất 50 sản phẩm quạt điện lắp đặt vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị A thì đơn vị A không phải tính nộp thuế Giá trị gia tăng  nhưng phải lập hóa đơn Giá trị gia tăng theo quy định, tren hóa đơn ghi dòng giá bán là giá không có thuế Giá trị gia tăng, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Dưới đây là một số ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn:

Ví dụ: Công ty X sản xuất bình gas, giá chưa có thuế GTGT 01 bình gas trên thị trường là 300.000 đồng. Công ty X xuất ra 05 bình để phục vụ hoạt động của công ty thì công ty X không phải kê khai, tính thuế GTGT.

Ví dụ: Công ty Y là công ty xây dưng, tự xây dựng nhà ở phục vụ công nhân trong công ty ở. Công ty Y không có đơn vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành khối nhà ở cho công nhân. Công ty Y không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nhà ở được kê khai khấu trừ theo quy định.

Liên hệ đặt in hóa đơn GTGT tại V&L Hà Nội ( xem báo giá click tại đây )