Tin tức ngành in

Cách hạch toán thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu năm 2016.

Posted on 27/04/2016 by
27 Th4

Khi doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào, phải nộp bằng phương pháp trực tiếp thì phải làm như thế nào? V&L Hà Nội xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

  1. Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào theo phương pháp trực tiếp:
    – Những doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì thuế giá trị gia tăngđầu vào sẽ không được khấu trừ (Tức là không được hạch toán vào TK 133) -> Mà đưa vào nguyên giá của hàng hóa, dịch vụ, vật tư, công cụ, tài sản cố định mua vào hoặc được đưa vào chi phí để tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Chi tiết các bạn có thể xem tại khoản 9 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 Thông tư 200)
VD: DN bạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo pp trực tiếp đi mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ -> Như vậy hóa đơn đầu vào sẽ có thuế giá trị gia tăng, các bạn hạch toán như sau:
Cụ thể: Có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào:
– Giá trị hàng hóa là 15.000.000
– Tiền thuế giá trị gia tăng: 1.500.000.
– Tổng tiền phải thanh toán: 16.500.000

Hạch toán thuế giá trị gia tăng theo pp trực tiếp:
Nợ TK – 156, 152, 153 …(Hoặc TK 211 nếu là tài sản cố định): 16.500.000 (Tổng tiền phải thanh toán).
Có TK – 111, 112, 331…(Tổng tiền phải thanh toán)
2. Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

– Khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ các bạn lập hóa đơn bán hàng, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn hạch toán theo 2 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Nếu tách riêng ngay số thuế giá trị gia tăng phải nộp khi xuất hóa đơn;

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế giá trị gia tăng)
Có TK 3331 – (Số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp)

– Khi nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 – (Số tiền Thuế giá trị gia tăng phải nộp)
Có các TK 111, 112.

Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ khi xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

– Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK – 111, 112, 131 …(Tổng giá trị thanh toán)
Có TK – 511 (Giá bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)
– Định kỳ khi xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:
Nợ các TK 511, 515, 711 (Số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp)
Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311).
– Khi nộp thuế giá trị gia tăng:
Nợ TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Có các TK 111, 112.