Tin tức ngành in

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2016.

Posted on 20/10/2016 by
20 Th10

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ năm 2016, và điều kiện không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định mới nhất tại TT 219/2013/TT-BTC và một số công văn có hiệu lực từ 2015 áp dụng từ năm 2016.

  1. Theo khoản 7 điều 14 TT 219:

Thuế GTGT đầu vào dịch vụ, hàng hóa sử dụng SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

  1. Theo khoản 15 điều 14 TT 219:

Cơ sở KD không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các trường hợp sau:

– Hóa đơn GTGT dùng không đúng quy định PL như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã gồm thuế GTGT);

– Hóa đơn chứng từ nộp thuế GTGT giả, tẩy xóa, khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo)

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi sai một trong các trường: tên, mã số thuế, địa chỉ người bán nên không xác định được người bán.

– HĐ không ghi hoặc ghi sai các chỉ tiêu như: địa chỉ, tên, MST của người mua nên không xác định được người mua (trừ tình huống hướng dẫn tại khoản 12 điều này)

– HĐ viết sai giá trị thực tế của dịch vụ, hàng hóa trao đổi.

  1. Theo khoản 7 Điều 9 TT 151/2014/BTC:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của TSCĐ, thiết bị, máy móc, kể cả thuế GTGT đầu vào hoạt động đi thuê những máy móc, tài sản, thiết bị này và thúe GTGT đầu vào khác liên quan đến máy móc, tài sản, thiết bị bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của TSCĐ hoặc chi phí được trừ theo QĐ của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành: TSCĐ chuyên dùng phục vụ SX vũ khí, khí tài phục vụ an ninh, quốc phòng; TSCĐ; máy móc, thiết bị của các tổ chức, DN KD bảo hiểm, BH nhân thọ, KD chứng khoán, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích KD vận chuyển hàng hóa, hàng khách, KD du lịch, khách sạn.

TSCĐ là ô tô trở người dưới 9 chỗ (trừ ô tô sử dụng vào KD vận chuyển hàng hóa, hành khách, KD du lịch, KS; ô tô dùng làm mẫu và lái thử cho KD ô tô) giá trị trên 1,6 tỷ (chưa bao gồm thuế GTGT)  thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ không được khấu trừ.

nhung-truong-hop-khong-duoc-khau-tru-thue-gtgt-dau-ao

  1. Theo khoản 2 điều 15 TT 219:

Dịch vụ, hàng hóa mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh tóan qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở KD kê khai vào mục hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

  1. Theo điều 10 TT 151/2014/ttbtc:

Đối với dịch vụ, hàng hóa mua trả góp, trả chậm có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 20 triệu trở lên, cơ sở KD căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu chưa có chứng từ thanh toán qua Bank do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì CSKD vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nếu khi thanh toán, CSKD không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì CSKD phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua Bank vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai khấu trừ).

Đến thời điểm thanh toán theo HĐ hoặc đến ngày 31/12 hàng năm đối với TH thời điểm thanh toán theo HĐ sớm hơn ngày 31/12, nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, CSKD phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua bank. Sau khi CSKD đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị, hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua bank, CSKD mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua bank thì CSKD được khai bổ xung.

VD 1: Tại công ty ABC:

– Tháng 2,3 năm 2016 công ty ABC có hóa đơn GTGT mua hàng hóa theo HĐ thanh toán trả chậm, thời hạn là ngày 31/10/2016. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán cung cấp, công ty ABC đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT tháng 2, 3 năm 2016. Đến thời hạn trả ngày 31/10/2016 do có khó khăn về tài chính nên công ty ABC chưa thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng. Trong kỳ kê khai tháng 10/2016, công ty ABC đã tự kê khai điều chỉnh giảm theo quy định đối với số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, đồng thời đã khai tăng chi phí thuế TNDN khoản chi phí tương ứng số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ điều chỉnh giảm.

Tháng 12/2017 công ty ABC có chứng từ thanh toán qua Bank đối với hợp đòng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT mua hàng của tháng 2,3 năm 2016 (hạn thnh toán 31/10/2016) thì công ty ABC được khai điều chỉnh bổ xung thuế GTGT. Đồng thời công ty ABC thực hiện điều chỉnh giảm chi phí tính thuế TNDN.

VD 2: Trong năm 2016, công ty A phát sinh các hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng theo hình thức trả chậm như sau:

– Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 3/2016, thời hạn thanh toán là 20/9/2016.

– Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 4/2016, thời hạn thanh toán là 20/10/2016.

– Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 5/2016, thời hạn thanh toán là 20/11/2016.

– Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 6/2016, thời hạn thanh toán là 20/12/2016.

Công ty A đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khi nhận được hóa đơn GTGT mua hàng. Đến thời điểm thanh toán theo các hợp đồng. Công ty A chưa có chứng từ thanh toán qua Bank, công ty A được lựa chọn kê khai điều chỉnh giảm theo từng hóa đơn hoặc đến ngày 31/12/2016. Công ty A cẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì trong kỳ kê khai thuế tháng 12/2016, công ty A thực hiện tổng hợp kê khai điều chỉnh giảm cho tất cả 4 hóa đơn GTGT mua hàng nói trên theo quy định của PL về quản lý thuế.

Cách xử lý khi số tiền thuế GTGT không được khấu trừ:

Theo khoản 9 điều 14 tt 219:

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá TSCĐ (trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ trên 20 triệu không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

Chú ý: Những hóa đơn mua hàng trên 20 tr mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì không được khấu trừ thuế GTGT và không được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN.