TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Tuyển nhân viên giao hàng Mô tả công việc: Nhận hàng hóa và giao hàng theo sự sắp xế của bộ phận kế toán giao hàng Giao nhận hàng hóa cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Thu và bàn giao tiền + phiếu đầy đủ vào…

Tuyển nhân viên giao hàng

Mô tả công việc: Nhận hàng hóa và giao hàng theo sự sắp xế của bộ phận kế toán giao hàng Giao nhận hàng hóa cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Thu và bàn giao tiền + phiếu đầy đủ vào cuối giờ mỗi ngày cho…

Tuyển Kế toán xưởng tại Hà Nội

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc thu hồi công nợ khách hàng. Lập phiếu thu – chi trong công ty. Xuất – nhập và quản lý vật tư xưởng in. Thực hiện một số công việc khách theo sự chỉ đạo của cấp trên. Yêu cầu/kinh nghiệm: Tốt nghiệp trình độ Đại…

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc Giới thiệu, tư vấn báo giá các sản phẩm của công ty. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và phát triển mối quan hệ với khách hàng Chăm sóc khách hàng + duy trì mối quan hệ với khách hàng Theo dõi tiến độ đơn hàng báo khách Trao đổi thông…

Nhân viên chăm sóc khách hàng.

Mô tả công việc Giới thiệu, tư vấn báo giá các sản phẩm của công ty. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và phát triển mối quan hệ với khách hàng Chăm sóc khách hàng + duy trì mối quan hệ với khách hàng Theo dõi tiến độ đơn hàng báo khách Trao đổi thông…

Tuyển nhân viên Kế Toán

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc thu hồi công nợ khách hàng Lập phiếu thu – chi trong công ty Xuất – nhập và quản lý vật tư xưởng in Thực hiện một số công việc khách theo sự chỉ đạo của cấp trên. Yêu cầu/kinh nghiệm: Tốt nghiệp trình độ Đại…