Tổng hợp điểm mới Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Cụ thể hướng dẫn các nội dung sau: 1. Về phương pháp tính thuế TNDN (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê…

Giấy sử dụng trong in offset

Khi có ý tưởng cho ra đời 1 ấn phẩm thì việc chọn loại giấy nào cho phù hợp không phải là một việc dễ dàng và đơn giản; bởi lẽ ngoài giá thành sản xuất (phụ thuộc vào giấy mắc tiền hay rẻ tiền) còn phải đảm bảo tính mỹ thuật và hiệu quả…

Máy in offset

Tìm hiểu cấu tạo máy in offset

Một máy in offset tờ rời gồm có các bộ phận chủ yếu như: một bộ phận cung cấp giấy, một hay nhiều đơn vị in, các thiết bị trung chuyển để đưa giấy qua máy in, một bộ phận ra giấy và các bộ phận bổ trợ thêm như bàn điểu khiển máy in.…

In túi giấy - hộp giấy

4 yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn công ty in túi giấy

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều rất quan tâm tới việc in túi giấy để chứa đựng sản phẩm và bổ sung thêm một công cụ cho chiến dịch truyền thông. Chất lượng túi giấy do đó được yêu cầu ngày càng khắt khe hơn. Để đảm bảo yếu tố này, việc lựa…