Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thực hiện thế nào?

Trước những thắc mắc của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, ngày 16/6/2017, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời cụ thể về vấn đề này. Theo đó, tại Công văn số 2627/TCT-DNL Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông…