Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA…

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng – cung ứng dịch vụ.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014…

Công văn 427/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hóa đơn chi nhánh phụ thuộc 2016

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 427/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối vớihóa đơn Chi nhánh phụ thuộc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Trả lời công văn số 2043/CT-KTT ngày 04/11/2015…

Công văn 445/TCT-CS thu thuế tài nguyên hộ gia đình cá nhân kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 445/TCT-CS V/v thu thuế tài nguyên. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thu…

Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 444/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp…

Công văn 5460/TCT-KK tiếp nhận mẫu 06/GTGT doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5460/TCT-KK V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội   Trả lời công văn số 7709/CT-HTr ngày 09/12/2015…

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI…

Công văn số 435/TCT-CS ngày 28/1/2016 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 435/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 của Cục Thuế thành phố…

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 193/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CPNGÀY 18/12/2013…