Công văn 5460/TCT-KK tiếp nhận mẫu 06/GTGT doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5460/TCT-KK V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội   Trả lời công văn số 7709/CT-HTr ngày 09/12/2015…

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI…

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN V&L HÀ NỘI   Mô tả:  Công ty cổ phần V&L Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trên hai lĩnh vực thiết kế, in ấn chuyên nghiệp hóa đơn GTGT, in tờ gấp, tờ rơi, catalogue, … và sản xuất, tư vấn, thiết…

Công văn số 435/TCT-CS ngày 28/1/2016 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 435/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 của Cục Thuế thành phố…

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 193/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CPNGÀY 18/12/2013…

Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 195/2015/TT- BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN…