Tại sao khi in ấn dùng hệ màu CMYK mà không dùng hệ màu RGB?

You are here:

LIÊN HỆ

HOTLINE: 090 22 11 008

   0932 316 008
   0902 211 008
  04 3569 0008
 04 3569 0008