Mẫu hóa đơn phôi tháng 06/2016

Sản phẩm hóa đơn Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Trang Ly.