Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng – cung ứng dịch vụ.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014…

Công văn 427/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hóa đơn chi nhánh phụ thuộc 2016

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 427/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối vớihóa đơn Chi nhánh phụ thuộc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Trả lời công văn số 2043/CT-KTT ngày 04/11/2015…

Công văn 445/TCT-CS thu thuế tài nguyên hộ gia đình cá nhân kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 445/TCT-CS V/v thu thuế tài nguyên. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thu…

Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 444/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp…

Công văn 5460/TCT-KK tiếp nhận mẫu 06/GTGT doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5460/TCT-KK V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội   Trả lời công văn số 7709/CT-HTr ngày 09/12/2015…

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI…

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự

TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN V&L HÀ NỘI   Mô tả:  Công ty cổ phần V&L Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trên hai lĩnh vực thiết kế, in ấn chuyên nghiệp hóa đơn GTGT, in tờ gấp, tờ rơi, catalogue, … và sản xuất, tư vấn, thiết…