In nhãn đĩa CD, VCD

Đĩa CD/DVD có khả năng chứa đựng lượng thông tin rất đa dạng, từ nội dung, hình ảnh đến âm thanh, đĩa CD/DVD sẽ giúp bạn truyền tải những thông tin mà không thể chỉ dùng văn bản, giấy tờ. Ngày nay, rất nhiều doanh nhiệp, tổ chức sử dụng CD/DVD để sao lưu dữ…