In hóa đơn GTGT nhanh, giá rẻ.

In hóa đơn GTGT chuyên nghiệp lấy ngay, đúng chuẩn mực yêu cầu của tổng cục thuế. Theo quyết định mới của chính phủ thì các cơ quan,doanh nghiệp được phép tự in hóa đơn GTGT cho mình, đây chính là một lợi thế giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong phát hành, xử lý và…

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA…

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng – cung ứng dịch vụ.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014…

Công văn 427/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hóa đơn chi nhánh phụ thuộc 2016

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 427/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối vớihóa đơn Chi nhánh phụ thuộc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Trả lời công văn số 2043/CT-KTT ngày 04/11/2015…

Công văn 445/TCT-CS thu thuế tài nguyên hộ gia đình cá nhân kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 445/TCT-CS V/v thu thuế tài nguyên. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thu…

Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 444/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp…

Công văn 5460/TCT-KK tiếp nhận mẫu 06/GTGT doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5460/TCT-KK V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội   Trả lời công văn số 7709/CT-HTr ngày 09/12/2015…