Tuyển nhân viên Kế Toán

Mô tả công việc: Thực hiện các công việc thu hồi công nợ khách hàng Lập phiếu thu – chi trong công ty Xuất – nhập và quản lý vật tư xưởng in Thực hiện một số công việc khách theo sự chỉ đạo của cấp trên. Yêu cầu/kinh nghiệm: Tốt nghiệp trình độ Đại…

In giấy ghi chú ấn tượng

In giấy note (in giấy ghi chú) theo yêu cầu được xem là một trong những hoạt động truyền thông không thể thiếu cho các doanh nghiệp tại tp Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Do khối lượng công việc ngày càng nhiều, mức độ sử dụng, tiếp xúc công cụ take…